Kapari Anasayfa |Yetiştiricilik Bilgileri | Foto Galeri | Ürün / Sipariş

Yetiştiricilik Bilgileri

TOPRAK İSTEKLERİ

Toprak istekleri bakımından seçici olmaması, fakir ve kireçli yerlerde, taşlık, kayalık, toprak miktarı az olan arazilerde yetişebilmesi, kurağa dayanıklılığı kapariyi tarım dışı olarak kabul edilen bu alanların ekonomik olarak değerlendirilmesinde oldukça uygun bir bitki konumuna getirmektedir.

TARIMI

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü nde kültüre alma çalışmalarına son zamanlarda hız verilen kaparinin yetiştiriciliği tohumdan elde edilen fide ile yapılmaktadır (Otan ve ark., 1994.). Kültüre alınma çalışmalarına ağırlık verilen kaparide henüz tescilli ve ıslah edilmiş çeşit olmadığından fidan üretimi doğadan toplanan tohumlarla yapılmaktadır.

kapari_uretimi.jpg

kapari_seedling.jpg

TOHUM TOPLAMA

kapari_seed.jpg

Tohum; temmuz, ağustos, eylül aylarında yaz boyunca olgunlaşması devam eden ve halk arasında karpuz olarak adlandırılan kapari meyvelerinden toplanır. Meyve hasadı, tomurcuk hasadında olduğu gibi, belirli aralıklarla yapılır. Olgunlaşan ve çatlamaya başlayan meyveler açılmadan önce toplanarak içindeki tohumlar çıkarılıp, yıkanarak kurutulur. Eğer meyvenin açılması beklenirse çatlayan meyvelerdeki tohumlar karıncalar tarafından toplanacağı için tohum kalmayacaktır. Kurutulmuş tohumlar bez torba içinde serin ve kuru bir yerde ekim zamanına kadar muhafaza edilir.

FİDE ELDE EDİLMESİ

kapari_seedling_2_fidesi_fidani.jpg

Toprak seviyesinden 15-20 cm yükseklikte hazırlanmış fideliğe: eşit oranda yanmış koyun gübresi, orman toprağı ve kumun karıştırılması ile elde edilen harç yayılır. Doğadan toplanan tohumlar fideliğe erken ilkbaharda (Ege Bölgesinde Şubat-Mart ayında) ekilir. Ekim öncesi fidelik fümige edilmiş olmalıdır.

Tohum ekimi, 15-20 cm mesafede ve 10 cm derinlikte oluşturulmuş karıkların sırtına yapılır. Kullanılan tohumluk miktarı ise m2 de 6-9 gram olacak şekilde düzenlenir.

kapari_tohumu.jpg

Tavlı toprağa yapılmış ekimden sonra, fidelik, tavı kaybetmeyecek şekilde düzenli aralıklarla sulanır. Sulamanın karık içine yapılması uygun olur.

kapari2.jpg

Ekim sonrası fidelikte düzenli olarak sulama ve ot alma işlemleri yapılır. İlk çıkışta kapari bitkilerinin ota boğdurulmaması gerekir. Daha sonra fidelikte normal bakım işlemleri uygulanır. Yaz boyunca iyi gelişmiş fidanlarda çiçek hatta meyve oluşabilir. Yaz aylarında bakım işlemleri devam eden kapari fidelerinin toprak üstü aksamı kuruyunca (Ege Bölgesinde Kasım-Aralık), kuruyan kısımları toprak seviyesinin 2-3 cm üzerinden kesilerek söküm zamanına kadar fidelikte bırakılır.

Kapari yetiştiriciliğinde fidanın tüpte yetiştirilmesi yerine oluşturulan fideliklerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Tüpte yetiştirilen fidanlarda yaz aylarında kökün yeterli derinliğe ulaşacak yer bulamamasından doğan sorunlar ortaya çıkabilecektir.

Tohum - fidan - ürün alımı ve satışı :

Sales Manager

Aynur EKER

Merkezi Ofis:
Tel : 0(364) 611 49 71 pbx
Fax: 0(364) 611 78 20
GSM/SMS :+90 505 843 48 81

Fidanlık Ofis:
Tel : 0(364) 611 49 71
Fax : 0(364) 611 49 68
MSN/E-MAIL:
osmanciktarim@hotmail.com
Osmancık Tarım Ürünleri Gıda Hayvancılık Çiçekçilik Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

sozlesmeli_tarim_afis.jpg

sozlesmeli_tar_m_link.jpg

cilek_siparis.jpg

pepino_siparis.jpg

physalis_yer_kirazi.jpg

TARLAYA DİKİM

kapari1.jpg

Ege bölgesi koşullarında Ocak ayı ortalarında, diğer bölgelerde meyve fidanı dikim zamanında, sökülen fideler, tarladaki 3x3 m veya 4x4 m mesafede hazırlanmış çukurlara, dibe bir miktar yanmış ahır gübresi üzerine bir miktar toprak koyduktan sonra kök kısmı aşağıya, dal kısmı yukarıya gelecek şekilde dikilir (Luna ve Perez, 1985). Fideler söküldükten sonra, hemen yerine dikilemiyecekse, önceden hazırlanan çukurlarda üzeri toprak veya kumla kapatılarak dikim zamanına kadar muhafaza edilir.

Dikilen fidenin üzeri 2-3 cm kalınlıktaki toprakla kapatıldıktan sonra, etrafına çanak yapılarak, yağmur sularından yararlanacak şekilde düzenlenir. İlkbahar da sürgün veren genç kapari bitkilerine, ilk yıl özellikle yazların çok kurak olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde taşıma su da olsa bir veya iki kez su verilmesi gerekebilir. Böylece bitkinin daha iyi gelişmesi ve bir sonraki sezona daha kuvvetli kök sistemi ile girmesi sağlanmış olacaktır. Yine gerektiğinde ot alma ve ilaçlama gibi diğer bakım işlemleri uygulanır.

Kıştan önce, kuruyan toprak üstü aksamı, fidelikte olduğu gibi, toprak seviyesinden itibaren 10 cm yükseklikten kesilerek uzaklaştırılır, bitkilerin üstü yine 2-3 cm toprakla kapatılır. 2. yıldan itibaren, kökleri belli derinliğe ulaşan kapari bitkilerinin yaz döneminde suya ihtiyaç göstermeyeceği düşünüldüğünden, sulama, gerekmedikçe yapılmaz; ancak ot alma ve ilaçlama gibi bakım işleri uygulanır.

Kapari bitkilerinin tarlaya şaşırtılmalarını takiben, iyi gelişmiş fidelerde ilk yıldan itibaren tomurcuk ve çiçek görülür ve tomurcuk hasadına başlanabilir; ancak ekonomik ürün, gelişmeye bağlı olarak 2. veya 3. yıldan itibaren elde edilir. Bu nedenle kaparide tesis süresi 2 veya 3 yıl olarak kabul edilmelidir. Tomurcuk hasadının sabahın serin olduğu saatlerde yapılması, toplama esnasında plastik kap yerine pamuklu torba kullanılması gerekmektedir. Böylece toplanan tomurcuklarda, kızışmaya bağlı tomurcuk rengindeki renk koyulaşmaları önlenmiş olacaktır. Yine toplama esnasında bezelye iriliğinde küçük tomurcuklar toplanmalı irili ufaklı toplama yapılmamalı, çok iri tomurcuklar toplanmamalıdır. Hasatta çiçek sapı, yaprak gibi bitkinin diğer kısımları tomurcuklarla karıştırılmamalı, toplanan tomurcuklar temizlenip kalburlanarak sınıflandırıldıktan sonra ayrı ayrı salamura yapılmalıdır. Hasat edilen tomurcuklar günü gününe salamura edilmeli bekletilmemelidir. Eğer bekletilmesi zorunlu ise bekletme buzdolabında ve pamuklu torba içinde olmalı ve süre en fazla bir gün olmalıdır.

kapari4yz7.jpg

MUHAFAZA VE İŞLENME

Hasat edilen ve 1-3 mm den 8-10 mm ye kadar olmak üzere farklı büyüklüklere sahip kapari çiçek tomurcukları, ya çiftçi tarafından kendi yerinde veya toplama merkezlerinde % 20'lik tuzlu suda salamura edildikten sonra asıl işleme merkezlerine gönderilir. Bu merkezlerde işlendikten sonra ya geçici konserve halinde veya talepler doğrultusunda hazırlanmış konserve halinde ihraç edilir. İç piyasada bazı büyük süper marketlerde bulunmakla birlikte tüketimi yaygın değildir.

________________________________________________________________________________________________

kapari6dc8.jpg

Latince Adı: Capparis ovata (Syn: Capparis spinosa)Familya: Capparidaceae (veya Capparaceae

Diğer İsimleri: Kedi tırnağı, Hint hıyarı, İt hıyarı, İt kavunu, Karga kavunu, Yılan kabağı, Menginik, Gevil, Yumuk, Bugo, Bubu, Kepekçiçek, Beri kemeri, Şeballah, Devedikeni, Keper, Kepere, Gebre, Gebere, Geber otu, Gavur bostanı

GENEL ÖZELLİKLERİ

Kapari, Akdeniz iklim bitkilerinden çok yıllık çalı tipinde bir bitkidir. Yurdumuzda Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere, Orta Anadoluda Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen Kapari, çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir.

Kapari, doğal iklim yapısı Akdeniz iklimi olmasına karşın birçok türünün kuru iklim özelliklerini sevmesi nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde 650'nin üzerinde türü bulunmaktadır. Kaparinin anavatanının Asya'nın batı ya da orta kesimleri olduğu düşünülmektedir.

Kapari bitkisinin, Milattan Önce 400 yıllarında tanındığı ve Aristo zamanında dalak rahatsızlıklarında ilaç olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Hipokrat tarafından da kaparinin kalp-damar sistemine olan olumlu etkisi görülmüş ve birçok hastalıkta ilaç olarak kullanılmıştır. Akdeniz ülkelerinde ilk çağlardan bu yana gıda ve tedavi amaçlı kullanılan kapari bitkisinden günümüzde boya ve kozmetik sanayisinde de yararlanılmaktadır.

Ülkemizde tüketimi çok yaygın olmayan kapari Avrupa'da ve Amerika'da acı ve keskin aroması nedeni ile çorbalarda, et yemeklerinde, soslarda, salatalarda, pizzada ve birçok yiyecekte kullanılmak üzeri yaygın bir tüketim potansiyeline sahiptir.

KAPARİNİN FAYDALARI


*** Kabızlık giderici

*** İdrar söktürücü

*** Balgam söktürücü

*** Solucan düşürücü

*** Ağrı kesici

*** Romatizmal hastalıklarda

*** Felçlerde

*** İskorbit hastalığı

*** Kan bozuklukları

*** Gut hastalığına

*** Antitümör

*** Hemoroid

*** Dalak büyümesi

*** Kalça rahatsızlıkları

*** Diş ağrıları