ssslogo.jpg

> SSS Anasayfa
> SSS 1
> SSS 2
> SSS 3
> SSS 4
> SSS 5
> SSS 6
> SSS 7
> SSS 8
> SSS 9
> SSS 10
> SSS 11
> SSS 12
> SSS 13
> SSS 14
> SSS 15
> SSS 16
> SSS 17
> SSS 18
> SSS 19
> SSS 20

SSS 6


* Paulownia ağacının yararlanılan diğer yönleri nelerdir ?

KULLANIM ALANLARI
l. KERESTE:
Soluk sarı ve bal görünümünde, kokusuz, pürüzsüz ve budaksızdır. Kg/m3 e yüksek miktarda kereste çıkar. Düşük çekme (0.27-0.37), kırılma ve deforme olmama ayrıca çok yüksek ısı direnci gibi özel­likleri vardır. Selüloz oranı ise %46-49 arasında değişir
ll. BAL:
Nisan, Mayıs ve haziran aylarında Paulownia çok miktarda çiçek üretir. Bu ağaçtan üretilen bal, açık renk olup özel bir aroması yoktur, ancak yük­sek miktarda üretilir ve ticari karışımlar için ideal bileşim olarak kullanılır.
III. HAYVAN YEMİ:
Paulownialar çok geniş ve yüksek hacimde yaprak üretirler. Çin de bu yapraklar ni olarak kullanılır. Kuru yaprakların besin değeri yağ, şeker ve protein açısından zengin olup, ağırlıkları oranında tahıl ile aynı değere sahiptir.Paulownia yaprakları ve çiçekleri gıda bakımından zengindir. Sırasıyla Yaprakları-Çiçekleri % 11.35-4.65 yağ, % 3.76-3.99 glikoz, % 4.89-10.58 şeker, % 16-27 protein ihtiva eder. Bu bakımdan küçük ve büyükbaş hayvanlar için iyi bir yemdir. Ayrıca organik gübre olarak iyi bir kaynaktır. Çiçeklerinin şeker içermesi nedeniyle bal üretimi için uygundur. Ayrıca çiçekler ilaç yapımında kullanılmaktadır.

IV.GÜBRE :
Paulownia kök sistemi toprağın çok derinlerine giderek, fidanlıktaki diğer ürünlerin ulaşamayacağı rutubet ve besin maddelerini alır. İşte bu derin top­rak tabakalardan alınan besinler ve rutubet, sonba­harda dökülen yapraklarla oluşan zengin örtüyü oluşturur. Paulownia yaprakları zengin nitrojen (azot) içermektedir ve rutubetli ortamlarda hemen dekompoze olarak gübre haline geçerler. Sürülen toprak, bu gübre ile karışarak toprağın verimliliğini arttırır.
V.RÜZGAR PERDESİ : (Wind Break)
Paulownia, geniş yaprakları sayesinde geniş bir alan kaplar. Bu nedenle özellikle deniz kenarında devamlı rüzgara açık konutların korunmasında kul­lanılabilir. Şekil verilmesi son derece kolay olan ağaçlarla; rüzgarın yön ve şiddeti dikkate alınarak Rüzgar kıran perdeleri tesis edilebilir.
VI.HAVA KİRLİLİĞİ :
Paulownia ağacının yaprakları toz, duman ve hava kirliliğini emerek temizliyor. Bir hektar, Paulovv­nia yılda 6 kg. atmosferik kükürt emme kabiliyetine sahip bulunuyor. Tesis edildiği kentlerde %80 oranında hava kirliliğini azalttığı gözlemleniyor.
Ülkemizde hava kirliliğini ve bu kirliliği azaltmak için çok az uğraşıldığını düşünürsek, Paulownia ağacı dikerek hem kendimize hem de çevremize hizmet etmiş oluruz. Ayrıca bu ağacın dikim alanları genel­de atık suların verimli kereste üretimine dönüştüre­bileceği yerler oluyor. Bunun yanı sıra spor, polen vb. uçucu organizmaları yoktur.
VII. EREZYON VE ENERJİ :
Paulownia derin kök sistemi sayesinde toprağı tutar ve neticede heyelanı (toprak Kayması) önler. Yine geniş yapraklarıyla rüzgar ve damla tesirinden toprağı korur.
Birçok gelişmiş ülke ısınmak için oduna dön­meye başlıyor. Bu ülkelerde evlere ısı verimi yüksek sobalar kuruluyor. Ayrıca Paulownianın ABD de bazı enerji santrallerinin etrafına enerji ormanı amaçlı dikildiği biliniyor.

Yararlanabileceğiniz diğer web siteleri için TIKLAYINIZ...

________________________________________________________________________________________________________________

ANASAYFA >>>