ssslogo.jpg

> SSS Anasayfa
> SSS 1
> SSS 2
> SSS 3
> SSS 4
> SSS 5
> SSS 6
> SSS 7
> SSS 8
> SSS 9
> SSS 10
> SSS 11
> SSS 12
> SSS 13
> SSS 14
> SSS 15
> SSS 16
> SSS 17
> SSS 18
> SSS 19
> SSS 20

SSS 8


* Paulownia ağacının aratarımda kullanımı nasıldır ?

Paulownia dikimlerinde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler yetiştirme gayesine göre değişebilmektedir. Paulownia ara tarımda kullanılacaksa sıra üzeri mesafeler 3-4 m, sıralar arası mesafeler yapılacak olan tarımsal faliyete göre değişmekte 10-20 m arasında olabilmektedir. 8-12 yıllık bir yetiştiricilikten sonra kesim yapılacaksa 4x6 m ; 5-7 yıllık bir yetiştiricilikten sonra kesim yapılacaksa 4x4 m; arazi çevresine çevre dikimleri yapılacaksa fidanlar arası mesafe 1,5-2 m ye kadar düşebilmekte, sunta veya kağıt sanayine yönelik bir yetiştiricilikle her yıl yada iki yılda bir kesim yapılacaksa 2x2 m veya 2x1 m aralık ve mesafe ile dikim yapılmalıdır. Paulownia türleri rahatlıkla tarım bitkileri ile birlikte kullanılıabilir. Çinde çoğunlukla Tarımsal ormancılık yöntemiyle Paulownia plantasyonları kurulmaktadır.
Çinde 1960lı yıllardan beri Paulownia çiftçiler tarafından iyice tanınmakta ve diğer ürünlerle kombine edilmektedir. Günümüzde Paulownia - tarımsal ara ürün kombinasyonu uygulamassı Çinin Kuzey Merkez Ovalarında 1.8 milyon ha.a yayılmıştır. Doğal rüzgar perdesi olarak Paulownia ağaçları tarımsal bitkileri dolayısıyla ürünleri korur. Çiftçilere odun, hayvan yemi ve gübre temin eder. Aynı zamanda hızlı büyüyen, seyrek tepe yapılı, derin kök sistemi bulunan bu tür tarımsal ormancılık (agroforestry) için Paulownia çok iyi bir ağaç türüdür.
Paulownia tarımsal ürünlerle beraber (buğday, mısır, pamuk, fasulye, yer fıstığı, sebzeler, kavunlar, tıbbi bitkiler, yenebilir mantarlar v.b.) ve tarla sınırlarında rüzgar perdesi olarak kullanıldığı gibi yerleşim yerlerinde, akarsu kenarlarında galeri tarzında ve yol kenarı ağaçlandırmaları şeklinde de değerlendirilebilir. Genel olarak Paulownianın performansı ara ürün tarımı yapılan arazilerde saf plantasyonlara göre daha iyidir.
Üst tabakada Paulownianın bulunduğu ve alt tabakada başka bir bileşenin bulunduğu çok tabakalı plantasyonlarda sınırlı genişlikteki araziyi etkin bir biçimde kullanılabilir ve aynı zamanda toprağın fiziki şartlarını da ıslah eder. Bu yüzden arazi kullanımında çok yönlü faydası söz konusudur.
Paulownia ağaçları alt tabakadaki ürünler üzerindeki mikro iklimi ideale iklim koşullarını oluşturacak şekilde değiştirir ve böylece ara ürün hasılatını arttırır. Araştırma sonuçlarıa göre; kontrol parselleriyle yapılan karşılaştırma 4-10 yıllık Paulownia -tarımsal ürün karışımında rüzgar hızı %21-52 ve buharlaşma % 17-37 oranında azalmış, nisbi rutubet % 7-11 artmış, yazın sıcaklık 0,4 - 1.7 0C düşmüş ve sonbaharda sıcaklık 0.2 - 1 0C yükselmiştir. Çinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tarımsal ormancılık tarzında yapılan ara ürün tarımıyla ekonomik fayda monokültür (saf tarımsal ürün yetiştirme) ile karşılaştırıldığında %15 ila 30 arttırılabilmektedir. Örnek olarak buğday hasılatı %16, pamuk % 71, mısır % 11,5 arttırılabilir. Soya fasülyesi ve patates üretiminde ise azalma olduğu belirlenmiştir.
Meyvecilikte İtalya da fındık ve yeşilelma ile birlikte başarılı denemeler yapıldığı bilinmektedir.ANASAYFA >>>